A3

Teatr

kolekcjonerzy wzruszeń

A3

Teatr

A3Teatr nie posługuje się tekstem, choć ten czasami pojawia się. Nie jest teatrem tańca, a jednak ruch łączy z muzyką. Nie jest pantomimą, a gloryfikuje gest. Nie trzyma się linearnych historii, a aktorów wiąże siatką wzajemności; wodzi na pokuszenie humoru i zasępienia, przerysowania zwyczajności, groteski i absurdu. Przetwarza codzienność tworząc z niej kod rytuałów, niezależnych aktów, które układają się na scenie w kolejne odsłony, sekwencje. Widzom pokazuje kalejdoskop obrazów – dynamicznych i statycznych, ostrych i rozmazanych wrażliwością. Nie nazywa rzeczy do końca, pozostawia tę sferę odbiorcy.

A3Teatr & Volkswagen’s Mission Impossible:

A3Teatr

/ Wertep Festival

Policzna 40, 17-250 Kleszczele, Poland e-mail: biuro@a3teatr.pl manager: +48 601 47 9999 (Agata) office: +48 513 172 743 (9.00 – 16.00)

A3

Theatre

A theatre of variety, a theatrical panopticum. It is not a dance theatre, but it joins movement with music. It is not a mime theatre, but it glorifies gestures. It does not hold on to linear stories, but it ties up actors within a net of mutuality. A3Theatre leads its audiences into temptation through humor or sadness, overdrawn ordinariness, grotesque and absurdity. It processes everyday life into a code of rituals. A3Theatre shows a kaleidoscope of dynamic images, without naming anything until the end.

A3

Theater

Das Theater A3 benutzt keinen Text, obwohl dieser manchmal nebenbei erscheint. Es ist kein Tanztheater, aber trotzdem verbindet sich hier die Bewegung mit der Musik. Es ist keine Pantomime, aber es glorifiziert die Gebärde. Es hält sich an keinen linearen Geschichten fest und verbindet die Schauspieler mit einer Kette von Gemeinsamkeiten. Das Ensemble führt in Versuchung und verdüstert; es zeigt Übertreibungen des Üblichen, der Groteske und der Absurdität. Die Alltäglichkeit wird umgewandelt, indem aus ihr eine spezifische Sprache kreiert wird. Eine Sprache der Rituale, der Sequenzen und der unabhängigen Akte. Dem empfindsamen Zuschauern wird ein Kaleidoskop gezeigt, dessen Bilder, dynamisch und statisch, scharf oder unscharf sein können. Die Dinge werden nicht direkt beim Namen genannt, diese Sphäre wird den Zuschauern überlassen.

A3

ТЕАТР

A3 ТЕАТР не использует текста, хотя он иногда появляется. Это не театр танца, однако движение соединяется с музыкой. Он не является пантомимой, хотя возвеличивает жесты. A3 ТЕАТР не придерживается однотипных историй, а актеров соединяет сетью взаимности. Он вводит в искушение юмора и печали, преукрашенной повседневности, гротеска и абсурда. Преобразовывает обыденность, создавая из нее код ритуалов, независимых действий, которые складываются на сцене в очередные эпизоды, последовательности. Зрителям показывается калейдоскоп картин — динамичных и статичных, острых и размытых, чувственных. Но он не раскрывает всех карт, оставляя это зрителю.

A3

Teatro

A3 Teatro no utiliza el texto aunque este a veces aparece ahí. Tampoco es un teatro de danza, no obstante el movimiento va unido a la música. No es una pantomima pero glorifica el gesto. No se apoya en historias lineares y los actores se ven envueltos en relaciones complejas. Lleva a la tentación del humor y de la amargura, desorbita lo natural, subraya lo grotesco y lo absurdo. Transforma la vida cotidiana en un código de ritos, actuaciones independientes que forman en el escenario secuencias de actos. Muestra a los espectadores un caleidoscopio de imágenes al mismo tiempo dinámicos e inmóviles, nítidos y borrosos, según la sensibilidad de cada uno. No quiere llamar las cosas por su nombre, lo deja para el público.

Plan Lekcji

spektakl

Kantorowska szkolna klasa ożywa śmiechem wariata i mnogością kolejnych obrazów-wspomnień-szkolnych historyjek, lekkich i sentymentalnych, ale i gorzkich w smaku.

Kantor’s The Dead Class comes alive with laughter of a lunatic and a variety of successive images/memories/school anecdotes both lightweight and sentimental but with a bitter taste.

PL EN DE ES RU

Zmysły

wędrowny kabaret liryczny

Kuszące, flirtujące, pociągające, szalejące, wrzeszczące, śpiewające i rozśmieszające – zagadkowo, z przymrużeniem oka, zza trzepotu rzęs uwodzą publiczność surrealistycznym kabaretem lirycznym; w barwnej formie wszystkich Zmysłów – stepujących Gałek Ocznych, wirujących Uszu, Nosa i Dłoni.

Tempting, flirting, enticing, raging, yelling, singing and amusing; in an enigmatic manner – winking and fluttering their eyelashes – they seduce the audience with a „Sensual” surrealistic lyrical cabaret – in a colorful manner, with Singing Ears, the Nose with Snot, the Coral Lips machinery and the Hand juggling an elephant.

PL EN DE RU ES

Danse Macabre

parada

„Danse macabre” A3Teatru to wbrew pozorom nie strach, śmierć i makabryczne maski. To dźwięki, taniec i energia życia. Feeria barwnych masek, megamarionety oraz wielkie dłonie, które mogą zaskoczyć i niespodziewanie dotknąć każdego.

Choć zaskakujące i niecodzienne, jakby nie z tego świata – wciąż wcale nie przerażające. Korowód postaci z ciekawością przygląda się widzom, niespiesznie przechodzi przez ulice miasta, zagląda tu i tam, zatrzymuje się w kręgu, zaprasza do tańca. Nie mówi, ale patrzy uważnie i gestem zaprasza do orszaku i tańca w nieznane.

PL

„Słońce na wschodzie, na zachodzie księżyc. Sen o nocy letniej.”

parada lampionów

Sennie ulotna, rozświetla magicznymi lampionami noc, wędruje po bezdrożach. Porywa do tańca, ujmuje śpiewem, łagodzi smutki, przenosi w marzenia. Rozbudza muzyką, wirowaniem, zawrotem głowy. Wodzi na pokuszenie, nie grzeszy prowokacją.

Ephemeral performance which illuminates the night with magic lanterns and wanders around in the wilderness. It grabs you for a dance, awakes your senses with exciting music, whirling and dizziness. Your sorrows will be soothed and you will be carried away into the dreamland.

PL EN DE RU ES

Just Art
& Chill Out.
Sweet Dreams

instalacja interaktywna

SWEET DREAMS to próba zderzenia zastanej rzeczywistości zurbanizowanej z czymś, zdawać by się mogło kompletnie do niej nie przystającym, a jednocześnie zdecydowanie kuszącym – prywatną przestrzenią totalnej wolności i relaksu. Łóżkiem.

SWEET DREAMS is an attempt to merge the urban reality with something, that seems to be completely opposite, at the same time being quite tempting – a private space of total freedom and relax. A bed.

PL EN

Tańcz!

spektakl

W odrealnionej, zdeformowanej lustrami przestrzeni teatralnej garderoby czy może nocnej kawiarni, poza czasem, spotykają się mężczyźni i kobiety. Postaci tańczą, kłócą się w tańcu, uwodzą się i odrzucają, tworzą konstelacje ciał, wybuchają histerycznym śmiechem. Poruszają się w rytmie tanga, nokturnów i preludiów Chopina oraz milczących pauz wyznaczających rytm emocji.

The characters are embedded in space and time; limited and deformed in the mirror of an iron construction. Their shadows become deformed too. They are thrown into the “here and now” or rather forsaken in an everywhere and anytime. They exist in relation to each other investigating their lingering in time, in their loneliness, in their fall and ridiculousness.

PLEN

Heart Break Hotel

monodram

Przedstawienie jest opowieścią z pogranicza, a wiadomo, że wszyscy mityczni bohaterowie – wojownicy pochodzili właśnie z pogranicza. Widzieli i wiedzieli coś innego niż ludzie z centrum. Nie bali się odmienności.

Motyw mitycznej wędrówki jest motorem spektaklu. Jest w nim wstydliwość, która odnosi się do pojęć nienowoczesnych, takich jak patriotyzm, małe przewiny (niewielkie wojny i wielkie rewolucje), religia i rodzina, np. przypadkowe wniebowstąpienie niedoszłego Elvisa Presleya.

PL DE RU ES

Szepty księżyca

spektakl

Teatralna podróż zainspirowana hiszpańską pieśnią „Hijo de la Luna”, prastarą legendą szeptaną przy ogniskach przy tylu okazjach… Tym razem historia opowiada się przy pomocy drewnianych lalek, wyjętych ze zdobionego pudełka, na małej, drewnianej scenie w pradawnej mongolskiej jurcie.

A theatrical journey inspired by an old Spanish song „Hijo de la Luna”, a gypsy legend whispered around the campfires on so many occasions… This time a story is told with wooden dolls from a small wooden box, on a little wooden stage in an ancient Mongolian yurt.

PL EN

Punch & Judy

spektakl dla dzieci

„Punch & Judy” bawi publiczność ironią, ripostą, humorem, wartką akcją i lekką fabułą z podtekstem. Spektakl dla dużych i małych, grany w sali i na ulicy, bez różnicy. Każdego bawi co innego: dzieci – wielkie maski i zabawne historie, dorosłych – komizm sytuacji i słowa.

Kolorowy świat żartu wciąga zarówno dzieci, jak i dorosłą publiczność w historię rodem z każdej społeczności miejskiej: Punch – rozbrykany wisus i wrzaskliwa matrona Judy toczą walkę podjazdową o dowodzenie w sytuacjach, które zdarzają się wszystkim i na co dzień. Ponieważ do akcji wkraczają postaci Konia, Psa, Policjanta i Doktora – historia nabiera rozpędu, rozmachu i rubaszności.

PL

Futerko z obłoków

spektakl dla dzieci

Marzyć. Każdy z nas wie co to znaczy, nawet jeśli jesteś mrówką lub wróblem ale jeśli nie wiesz to Osiołek spróbuje powiedzieć, jak można nauczyć się marzyć, a Prosiaczek pokaże, w jaki sposób można zrealizować marzenia w życiu, ponieważ są w tym bardzo dobrzy.

Dream. Everyone knows what it means, even if you are an ant or a sparrow, but if you do not know, the Donkey will try to tell you how to learn to dream and the Piglet will show you how to realize dreams in life because they are very good at it.

PL EN RU FR

Bałwanki

spektakl dla dzieci

Spektakl opowiada o dwóch Bałwankach, które nie wiedząc czym jest słońce, wyruszają go szukać i prosić, by ich nie roztopiło. Niestety, nic nie idzie po ich myśli. Po drodze spotykają różne leśne zwierzęta: Wronę, Niedźwiedzia i Zająca, które nie mogą się doczekać wiosny i pierwszych ciepłych promieni słońca.

Czy Bałwankom uda się zobaczyć słońce? Czy zwierzęta z lasu doczekają się wiosny? Wyruszcie z nami w podróż pełną przygód i przekonajcie się sami!

PL DE RU ES

Pchła Szachrajka

spektakl dla dzieci

Spektakl jest sceniczną wariacją na temat kultowego tekstu Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. To collage klasycznego teatru bardzo dobrze przyjmowany przez dziecięcego widza. Nowoczesna forma czerpie też z tradycji, tu z komedii dell’arte.

Zabawnie skompilowany tekst grupa uzupełniła piosenkami. Radosnymi i klarownymi. Przekaz jest prosty i czytelny, a jednocześnie tak różnorodny i ciekawy, że dzieci nie mają czasu myśleć o zewnętrzu. Kolorowe stroje rozpalają na twarzach najmłodszych kilka dodatkowych płomyków.

PL DE RU ES

Wędrownicy – Kolędnicy

wędrowny projekt etnograficzno-teatralny

Dwanaście postaci, jak z baśni pojawia się w mieście, na wsi, w domach. Poznaj Anioły i Śmierć, Bociana i Diabła, Babuszki i Dziada, Wilka i Niedźwiedzia, Kozę i Żyda – przekonasz się, że tradycja kolędnicza ma zupełnie nową, zaskakującą odsłonę.

Twelve characters, taken out of a fairy tale, appear in the city, the countryside, in private homes. Meet the Angels and Death, the Devil and the Stork, Babushka and Dziad, the Wolf and the Bear, the Goat and a Jew. You’ll find the tradition of Carollers in a a completely new and surprising.

PL EN DE RU ES

Wertep

International Theatre Festival

Od 2009 roku A3Teatr organizuje też Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep” – festiwal, który niezwykłość zawdzięcza artystom i widzom, a magiczność – genius loci położenia w Puszczy Białowieskiej. To „magiczne spotkanie” – jak mówią artyści; „magia miejsca, czasu i teatru” – jak mówią widzowie. Przez dwa letnie weekendy kilka miejscowości Euroregionu Puszcza Białowieska zamienia się w arenę najwyższych przeżyć artystycznych, prawdziwych teatralnych wzruszeń.

Since 2009 A3Theatre is organising WERTEP International Theatre Festival – the most important theatre event in the Bialowieza Forest Euroregion in Poland. The Festival is an annual event of established artistic and social renown. Being an unusual event in the region – it allows local community to see culture from different perspective, activating local society to collaborate in artistic activities.

WERTEP